Не много

Съжалявам, но не мога да ви помогна. Бихте ли посочили причините? Вашето мнение ще ни помогне да се подобрим.